Menu

Bestuurslid stichting Young in Prison

YiP International
Het bestuur van Young in Prison zoekt een nieuw bestuurslid per september 2019, in verband met het aangekondigde vertrek van één van de bestuursleden.
Voor uw sollicitatie of meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, t.a.v. Michiel van Wijk, en/of de directie van de stichting via info@younginprison.nl onder vermelding van ‘vacature bestuurslid Young in Prison’. We ontvangen uw sollicitatiebrief met CV graag vóór 15 jul 2019. De gesprekken vinden plaats in de maanden juli en augustus. Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Missie en Visie van Young in Prison  
YiP streeft naar een wereld die (ex-) gedetineerde jongeren stimuleert om vanuit eigen wens en wil positief bij te dragen aan de maatschappij na terugkeer van detentie. In Nederland en wereldwijd. Het is onze missie om de altijd aanwezige talenten van (ex-) gedetineerde jongeren aan te wenden via Urban Arts en Sports. YiP werkt als relatieve ‘buitenstaander’ in het justitiële systeem vanuit een positieve benadering met inzet van rolmodellen. YiP is daarin zo veel als mogelijk een kritisch en constructieve partner van het lokale jeugddetentiesysteem. Lees hier meer over de missie en visie van Young in Prison en de Theory of Change.

Profiel Young in Prison  
Young in Prison is een internationale stichting en verzorgt momenteel trainingen voor personeel van NGO’s en/of activiteiten voor (ex-)gedetineerde jongeren in Malawi, Kenia, Kosovo, Albanië, Macedonië en Nederland, mogelijk dit jaar ook in Tunesië. De activiteiten worden uitgevoerd vanuit de COPOSO-methodiek, met daarin een centrale rol voor creativiteit en sport, rolmodellen en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op dit moment in Nederland, alwaar YiP een bereik heeft van ongeveer 60% van jongeren die verblijven in de JJI. Voor de toekomst streeft YiP naar een meer evenwichtige activiteitenverdeling tussen Nederland en Internationaal. Sinds 2017 werkt YiP in toenemende mate samen met wetenschappers en kennisinstellingen, om de eigen aanpak te valideren en/of ook in meer wetenschappelijke termen de eigen aanpak te funderen.

Taken van het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen en houdt toezicht op de algemene zaken bij Young in Prison. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en de maatschappelijke doelstelling. Het bestuur is tevens werkgever van de organisatie en diens directie, voor welke laatste het bestuur verantwoordelijk is voor de aanstelling, het adequaat organiseren en beoordeling. Daarnaast staat het bestuur de directie met raad en advies ter zijde, eens per jaar ontmoet het bestuur het personeel van de stichting.

Daarnaast komt het bestuur 5 tot 6 keer per jaar bijeen, waarin het:

 • Al dan niet de stukken goedkeurt zoals het jaarplan, de begroting, jaarverslag en de jaarrekening
 • Alert en kritisch het functioneren volgt van de directie van de stichting
 • Het bestuur bespreekt in elk geval één keer per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het eigen functioneren.

Profiel bestuurslid Young in Prison
Het bestuur is momenteel divers samengesteld wat betreft kennis en ervaring. We streven naar nog meer diversiteit wat betreft leeftijd en culturele afkomst. Stichting Young in Prison vraagt met nadruk kandidaten te solliciteren met een grote inhoudelijke kennis van een voor het werk van stichting YiP relevant kennisgebied, zoals bijvoorbeeld de pedagogiek en/of een andere voor de stichting relevante kennisgebied. Het betreft een onbezoldigde functie, de tijdsbesteding is ongeveer 1,5 dagdeel per maand.

Profiel bestuurslid bevat de volgende aspecten:

 • affiniteit met de missie en visie van Stichting Young in Prison;
 • ervaring met de forensische jeugdzorg, jeugdhulp en/of kinderjeugdpsychiatrie
 • een inhoudelijk sterke affiniteit en/of wetenschappelijke kennis van de (forensisch) orthopedagogiek,  
 • criminologie, jeugdstrafrecht of een ander voor de stichting relevant kennisgebied;
 • beschikt over een relevant netwerk in Nederland en bij voorkeur ook internationaal;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als YiP stellen.
 • in staat om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Gedragscode van stichting Young in Prison
 • We moedigen kandidaten met een diverse culturele achtergrond aan om te solliciteren.

© YiP International 2015 Design by Smel