Menu

COPOSO methodiek

YiP International
COPOSO staat voor Contributing Positively to Society. Middels creativiteit en sport werken we aan het vergroten van eigenwaarde en stimuleren we jongeren om te dromen over hun toekomst zodat zij positief kunnen bijdragen aan de samenleving.
Door jongeren bij te staan en te ondersteunen tijdens gevangenschap en na vrijlating, bevordert YiP hun zelfvertrouwen en helpen wij hen bij het verkrijgen van belangrijke levensvaardigheden. De workshopdocenten die COPOSO implementeren zijn allen rolmodellen voor de deelnemers. Om onze doelgroep het beste te bereiken moeten zij geïnspireerd raken door iemand met wie zij zich kunnen identificeren.

De essentie van COPOSO is dat de ontwikkeling en prestatie van deelnemers op basis van bewijsstukken wordt beoordeeld. Deze bewijsstukken bestaan uit creatieve opdrachten en producten die de deelnemers zelf maken en uit observaties van de workshopdocenten.

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert levensvaardigheden als ‘het kunnen aanpassen van gedrag, en het toepassen van een positieve instelling wat individuen in staat stelt om effectief met de eisen en uitdagingen van het dagelijks leven om te gaan’. Levensvaardigheden zijn in essentie capaciteiten die mentale gezondheid en bekwaamheid onder jongeren bevorderen, terwijl zij geconfronteerd worden met de soms lastige, dagelijkse realiteit. Voorbeelden van levensvaardigheden zijn positief samenwerken, effectief communiceren en omgaan met stress en frustraties.

COPOSO Algemeen Handboek.pdf
COPOSO Life Skills Handboek.pdf
COPOSO Train de Trainer Handboek.pdf

© YiP International 2015 Design by Smel