Menu

Ons werk

YiP International
We werken op drie niveau's toe naar duurzame verandering: Het kind, de gemeenschap en de overheid.
Het kind
YiP gelooft dat programma's voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren die inzetten op sport, creativiteit en het aanleren van praktische vaardigheden, bij uitstek het middel zijn om kinderen te bereiken, te motiveren en eigenwaarde te (her)winnen. De aanpak wordt gecombineerd met een goede begeleiding (vaak door mentoren) om de kinderen voor te bereiden op de terugkeer naar de maatschappij.

De gemeenschap
Re-integratie werkt alleen als de lokale gemeenschap de kinderen na vrijlating weer accepteert en oog heeft voor hun potentie. Het vertouwen van de gemeenschap is noodzakelijk om duurzame verandering mogelijk te maken. Daarom zorgen wij dat succesverhalen zichtbaar worden. Wij geven de kinderen letterlijk een podium om de door hen behaalde resultaten en veranderingen te tonen aan de gemeenschap. Zo groeit het vertrouwen in hun goede wil, hun inzet en hun kunnen groeit. YiP werkt daarnaast samen met lokale partners en bedrijven om stageplekken en werk te creëren voor na hun vrijlating.

De overheid
YiP streeft naar veranderingen in sfeer en klimaat in de gevangenisinstelling. YiP benadrukt de mooie resultaten die in de gevangenissen geboekt worden en lobbiet voor structurele veranderingen. Ook pleit YiP ervoor om ook de kinderen zelf constructief en kritisch te laten meedenken en meepraten over het beleid dat hen persoonlijk aangaat. Zo krijgen kinderen en jongeren soms de kans om zelf in gesprek te gaan met de gevangenisdirecteur, de politiek of soms zelf met de VN.
© YiP International 2015 Design by Smel