Menu
De ontstaansgeschiedenis
van YiP
Het persoonlijke verhaal van YiP oprichtster Noa Lodeizen
"Tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika kwam ik in aanraking met jongeren in de Pollsmoor gevangenis in Kaapstad en werd geraakt door de slechte omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien. Ik verbaasde me over het feit dat het idee bestaat dat er iets opgelost wordt door kinderen in zulke mensonterende omstandigheden op te sluiten. En dat ervan uitgegaan wordt dat kinderen hierdoor positief zullen veranderen. Ik kwam tot het pijnlijke inzicht dat er totaal geen visie leek te zijn op reïntegratie, en dat de jongeren vaak crimineler de gevangenis verlieten dan dat ze er in kwamen.

Terug in Nederland besloot ik om me, samen met enkele andere jonge ambitieuze professionals, te gaan inzetten voor gevangenen kinderen in ontwikkelingslanden. We wilden eraan bijdragen dat de tragiek van deze kinderen in gevangenissen als thema op de kaart gezet zou worden. En middels het ontwikkelen van positieve projecten wilden we heel veel kinderen hun eigenwaarde teruggeven en kansen bieden.

In februari 2002 hebben we de Stichting Young in Prison (YiP) opgericht en startte we het eerste project in Zuid-Afrika, in de bovengenoemde Pollsmoor gevangenis. In 2003 zijn we activiteiten gestart in Suriname. Ook werd in 2003 besloten in samenwerking met de lokale organisatie La Familia Ayara activiteiten op te zetten in Colombia. In de jaren erna zijn de mogelijkheden onderzocht om in Malawi jonge gevangenen te ondersteunen. Per 2010 breidde YiP uit naar Malawi. In 2013 is een pilot project gestart in Nederland waarbij we de internationaal geleerde lessen benutten om het hoge recidive cijfer in Nederland land omlaag te brengen en kinderen in Nederland een tweede kans te geven. Sinds 2014 zijn we ook in Kenia actief.

Gaandeweg hebben we een bredere visie gekregen op het werk en op de problematiek. Als typische Yipper hoop ik dat we met heel hard werken, visie en bevlogenheid iets kunnen doen voor de jongeren die we wereldwijd ondersteunen en begeleiden. En hoe tragisch de omstandigheden die wij tegenkomen soms ook zijn, ik ben ervan overtuigd dat we met creativiteit en optimisme veel kunnen bereiken! Maar wel alleen met jouw hulp!"

Noa Lodeizen

Ik verbaasde me over het feit dat het idee bestaat dat er iets opgelost wordt door kinderen in zulke mensonterende omstandigheden op te sluiten.
 

© YiP International 2015 Design by Smel