Menu

YiP landen

YiP International
YiP IN is vanaf het begin af aan een internationale organisatie geweest. De visie daarachter is er een van internationale samenwerking en uitwisseling.
Hoewel de contexten verschillen, zijn heel veel uitdagingen met jongeren in conflict met de wet wereldwijd hetzelfde. Door samen te werken kun je op elkaars ervaring voort bouwen en voorkom je dat verschillende organisaties steeds opnieuw het wiel uitvinden. Ook werkt YiP graag internationaal omdat   een perspectief vanuit een andere context je vaak een verfrissende kijk op je eigen werk geeft. Zo houden we elkaar scherp.

YiP is momenteel werkzaam in 5 verschillende landen: In Colombia, Kenia, Malawi, Nederland en Zuid-Afrika. Daar werken we met vijf lokale organisaties die YiP programma's uitvoeren. YiP hanteert deze strategie omdat YiP gelooft dat er veel lokale kennis nodig is om dit werk goed te kunnen doen. 

In Colombia werken we samen met Ayara, in Kenia met Yaden, in Malawi met Music Crossroads, in Nederland met YiP Nederland en in Zuid-Afrika met YiP South Africa. Voor meer details per land, klikt u op de landen. 

Lees hier de externe evaluatie van het CIDTP programma (2014-2016) in Malawi en Zuid Afrika. External evaluation Young in Prison CIDTP program Malawi South Africa_March2017.pdf 

Lees hier onze internationale gedragscode: Code of Conduct YiP IN 2017.pdf

Nederland

Young in Prison Nederland 
YiP werkt sinds 2013 met Nederlandse (ex-)gedetineerde jongeren. Tot die tijd werkte YiP in Malawi, Kenia, Zuid-Afrika en Colombia. In 2013 ontwikkelde deze landen met Nederlandse ervaringsdeskundigen een nieuwe, gemeenschappelijke methodiek: Contributing Positivily to Society (COPOSO). Tijdens dit proces bleek dat Nederlandse gevangenissen ook interesse hadden in deze aanpak. Sindsdien verzorgen rolmodellen hier creatieve workshops voor (ex-)gedetineerde en begeleiden vrijwilligers jongeren na hun vrijlating.
 
Onze aanpak in Nederland 
Creativiteit bevrijdt! YiP gelooft dat creativiteit en sport helpt bij het toewerken naar een positieve bijdrage aan de samenleving na vrijlating. YiP werkt met docenten die rolmodellen zijn voor jongeren. Zij leren jongeren via creativiteit en sport belangrijke levensvaardigheden, zoals ‘omgaan met stress’ of ‘samenwerken’. Door jongeren bij te staan en te ondersteunen in de gevangenis (pre-release programma) en na vrijlating (post-release programma) helpt YiP hen met de overgang van binnen naar een nieuw leven buiten de gevangenis. Dat doen wij ook mét de samenleving: vrijwillige mentoren begeleiden de jongeren na hun vrijlating. Deze mentoren worden door YiP getraind en begeleid. Ze volgen met hun jongere een programma dat de jongere helpt bij persoonlijke groei en het regelen van praktische zaken als dagbesteding en woonruimte.
 
De noodzaak tot actie: zitten is niet stilzitten
In een straf vergeldt de overheid namens de samenleving het delict én probeert het jeugdige daders te 'resocialiseren'. Dat is niet eenvoudig: het aantal jongeren dat recidiveert in Nederland is erg hoog, maar liefst 52%. Sport en creativiteit blijkt een uitstekend middel om jongeren te laten werken aan belangrijke levensvaardigheden, die jongeren helpt bij de reintegratie in de samenleving. Binnen onze workshops bouwen jongeren een trackrecord en ontvangen zij een (MBO-erkend) diploma, zo leveren workshops jongeren ook iets op. Bovendien is YiP de enige organisatie in Nederland die jongeren tijdens en na de vrijlating begeleidt.  

Ontwikkelingen en ambities
In Nederland zijn wij met workshops actief in vijf jeugdinstellingen, daarnaast begeleidden wij in verschillende steden jongeren in ons post-release programma. Vooral het post-release programma zal de komende jaren groeien. Jongeren ontvangen in de toekomst trainingen over hoe zij kunnen helpen een positieve verandering in hun buurt. Ten tweede leert YiP jongeren hoe zij een bijdrage kunnen leveren in het proces van beleidsontwikkeling van de jeugdstrafrechtketen. Zo presenteren 7 ex-gedetineerde jongeren dit jaar aan 80 beleidsmakers een alternatief model van straffen. 

Contact
Jaap van der Spek - Programmaleider YiP NL (jaap@younginprison.nl)
Rivelino Rigters - Post-release Coordinator (rivelino@younginprison.nl)
Barbara de Meijere - Project Coordinator YiP NL (barbara@younginprison.nl)


Handouts programma en YiP NL Magazine
hand-out-Onze werkwijze- COPOSO.pdf
hand-out-YiP post-release programma.pdf
hand-out-YiP pre-release programma.pdf
YIP-MAGAZINE-NL-WEBVERSIE.pdf

Youthlab
notitie van bevindingen Youthlab.pdf
Youthlab bij Radio 1
Youthlab bij Pauw
Youthlab in Trouw
Youthlab in NRC
Gerelateerde artikelen
© YiP International 2015 Design by Smel