Menu

Geweld en misbruik tegen gaan

17 June 2014
Certificaten

Door middel van de opbrengst van YiPArt kunnen in 2014 ongeveer 300 kinderen een YiP certificaat behalen. Het certificaat is internationaal erkend en staat gelijk aan een certificaat op VMBO-t niveau. Ons programma bestaat uit een workshopcyclus van vier maanden waarbij de jongeren werken aan sociale en werknemersvaardigheden middels creatieve activiteiten. Na het behalen van een certificaat hebben de jongeren een verhoogde kans om een werkervaringsplek, stage of baan te vinden na vrijlating.

Geweld en misbruik tegen gaan

Ook maakt de YiPArt bijdrage het mede mogelijk dat wij een training kunnen aanbieden aan 200 medewerkers van de gevangenis in Malawi en Zuid Afrika. Deze training maakt onderdeel uit van een groter programma grotendeels gefinancierd door de EU, gericht op het tegengaan van ernstige mensenrechtenschendingen. Het ontbreekt het gevangenispersoneel aan onvoldoende vaardigheden en kennis om kinderen en jongeren goed te kunnen begeleiden. De YiP training is gericht op het respecteren van kinderrechten binnen de functie en op het bijbrengen van belangrijke vaardigheden zoals conflict beheersing en communicatie. Het streven is om binnen 3 jaar tijd het aantal schendingen van kinderrechten met 50% te verminderen.

 
© YiP International 2015 Design by Smel