Menu

Project 'inzet ervaringsdeskundigen in JJI' succesvol afgerond

20 December 2017
Leren van ervaringsdeskdunige jongeren. 
In het project 'Inzet ervaringsdeskundigen in de JJI' koppelde YiP NL jongeren in jeugdgevangenissen aan jongvolwassene coaches die ooit zelf gedetineerd waren maar hun leven weer op de rit kregen. Ervaringsdeskundigen en projectorganisaties Young in Prison NL, LOC zeggenschap in zorg, het Jeugdplatform Amsterdam en het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg (Hogeschool Leiden) bedachten dit project rond de inzet van 'coaches met ervaring.' Zij kregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het traject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV-JJ) de opdracht om het project uit te voeren.

Resultaten onderzoek: grote meerwaarde 
Het project is eind november succesvol afgrond. Uit het onderzoek van de Hogeschool Leiden / het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg blijkt dat de begeleidde jongeren, allen afkomstig uit de KV Amsterdam, aangeven dat de grootste meerwaarde is dat de maatjes hen beter begrijpen, omdat zij ongeveer hetzelfde  gemaakt hebben. De begeleidde jongeren hebben het idee dat ze de maatjes beter kunnen vertrouwen en over meer onderwerpen kunnen praten dan met de eigen begeleiders. De jongeren hebben ook het gevoel dat de maatjes er echt voor hen zijn. Ze kijken tegende maatjes op omdat de maatjes, zoals de jongeren zelfzeggen, al veranderd zijn.

Trainingen via creatieve workshops
De ervaringsdeskundige jongeren zijn afkomstig uit de programma's van Young in Prison. Zij ontvingen een aparte training bestaande uit YiP-workshops storytelling en acteren. Samen met een dialoogtrainer en de YiP-theatherdocent speelden de ervaringsdeskundige jongeren alle mogelijke situaties na van hun toekomstige rol als begeleider. Via deze theatheroefeningen bereidde zij zich voor op hun nieuwe rol.

Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
Het project maakte uit van een brede ontwikkeling binnen Justitie. In het kader van VIV-JJ zijn in 2016 een aantal proeftuinen en projecten gestart om antwoord te geven op de vraag ‘hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor jongeren voor, tijdens en na detentie?’ Dit traject loopt tot begin 2018. Zie ook voor een overzicht van de andere trajecten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/verkenning-invulling-vrijheidsbeneming-justitiele-jeugd-viv-jj

Meer weten dit project, lees dan hier het onderzoeksrapport. 2. Rapport-YiP-Maatjesproject.pdf

 
© YiP International 2015 Design by Smel