Menu

YiP bedankt al haar vrijwilligers!

7 December 2017
Young in Prison is 15 jaar geleden begonnen als vrijwilligersorganisatie. En hoewel de organisatie sindsdien een grote professionaliseringsslag heeft doorgemaakt, vormen vrijwilligers nog altijd een heel belangrijk onderdeel van YiP.

Neem het post-release programma bijvoorbeeld; dat steunt vrijwel geheel op vrijwilligers voor de begeleiding van jongeren tijdens en na detentie. Een vrijwilige mentor wordt getraind en gekoppeld aan een jongere, wanneer deze aangeeft hulp te kunnen gebruiken bij zijn of haar terugkeer in de maatschappij. De begeleiding kan heel praktisch zijn - hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief bijvoorbeeld - of juist eruit bestaan dat mentor en mentee samen muziek maken of sporten en op die manier een band opbouwen waarin dingen besproken kunnen worden.

In alle gevallen is het zo dat de vrijwillige mentor naar de jongere toe gaat, tijd en aandacht aan hem of haar besteed en op die manier de jongeren helpen te bouwen aan een positieve toekomst. En daar zijn wij al onze vrijwilligers enorm dankbaar voor! 

Wil jij ook mentor worden? Kijk op www.younginprison.org/nl/vrijwillige-yip-mentor voor meer informatie. 
 

 
© YiP International 2015 Design by Smel