Menu

YiP International update

28 July 2020
Ondanks de beperkingen door de coronacrisis heeft YiP International niet stilgezeten; projecten worden voortgezet via online vergaderingen en trainingsessies.

EU Youthlab
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van kennisoverdracht over het Youthlab, een programma waarbij ervaringsdeskundige jongeren training geven aan professionals in het jeugdrechtsysteem. Tijdens online trainingssessies met DCI België, DCI Italië en Universiteit Leiden werden alle ‘ins en outs’ gedeeld over het opzetten en uitvoeren van het Youthlab. Op basis hiervan gaan de partners aan de slag om hun eigen Youthlab vorm te geven; zij zullen jongeren werven, trainen en begeleiden om na de zomer te starten met een eerste pilot training met professionals. Ook de Youthlab activiteiten van YiP Nederland zijn onderdeel van dit project, waarvoor wij financiering hebben ontvangen van de EU.

Image title

Funded by the
European Union


Albanië en Kosovo
De activiteiten in Albanië en Kosovo, als onderdeel van het PRIS II programma in samenwerking met het Nederlands Helsinki Committee, hebben door de coronacrisis tijdelijk stilgelegen. De instellingen in beide landen zijn gesloten, waardoor onze partners (Caritas Kosova, Q’Art, Caritas Albania en Ortek) geen workshops konden uitvoeren. Omdat het onzeker is wanneer de instellingen weer open gaan, wordt er op dit moment een online aanbod ontwikkeld. Op die manier hoop YiP, via de partners, toch in contact te blijven met de jongeren en hen te inspireren op een positieve manier door deze moeilijke tijd heen te komen. Ook zal YiP de lokale workshopdocenten in beide landen online blijven ondersteunen in het werken met de COPOSO methodiek.

Roemenië
Dit najaar zal YiP naar Roemenië afreizen om teamleden van Terre des Hommes en het personeel van 4 jeugdinstellingen te trainen in het werken volgens de principes van de COPOSO methodiek. Ook zal YiP daar de ervaringen delen over het opzetten van het mentorprogramma, dat gericht is op de begeleiding van jongeren die bijna vrijkomen. Afgelopen mei verzorgde YiP een eerste online introductietraining voor Terre des Hommes in Roemenië.

(English below)
Despite the limitations due to the corona crisis, YiP International has not been sitting still; projects are continued through online meetings and training sessions.

EU Youthlab
The last few months have been dedicated to the transfer of knowledge about the Youthlab, a programme in which young experience experts train justice professionals. During online training sessions with DCI Belgium, DCI Italy and Leiden University, all ins and outs about how to establish and implement the Youthlab were shared. Based on this, the partners design their own Youthlab; they will recruit, train and guide youths. Their first pilot with professionals will start after the summer. The Youthlab activities of YiP Netherlands are also part of this project, for which we have received funding from the EU.

Image title

Funded by the
European Union


Albania and Kosovo
The activities in Albania and Kosovo, as part of the PRIS II programme in collaboration with the Helsinki Committee, have temporarily come to a standstill. The institutions in both countries are closed, so our partners (Caritas Kosova, Q’Art, Caritas Albania and Ortek) were unable to conduct workshops. As it is uncertain when the institutions will reopen, an online offer of the workshops is currently being developed. In this way, YiP and partners hope to stay in touch with the youths and to inspire them in a positive way during this difficult time. YiP will also continue online to support the local workshop teachers in both countries in working with the COPOSO method.

Romania
This fall, YiP will travel to Romania to train members of Terre des Hommes and the staff of 4 youth institutions to work according to the principles of the COPOSO method. YiP will also share experiences about the establishment of the mentor programme, which is aimed at guiding young people who are about to be released. Last May, YiP provided a first online introduction training for Terre des Hommes in Romania.


 
© YiP International 2015 Design by Smel