Menu

YiP Nederland ​programma ontwikkelingen

17 July 2015
In Nederland is YiP bezig met het ontwikkelen van de cursussen in Justitiële Jeugdinrichtingen. We zijn begonnen met een nieuwe cursus verhalen vertellen. Daarnaast is er net een pilot afgerond met het gebruik van Positieve Psychologie. Parallel aan de implementatie van de nieuwe cursussen, heeft YiP Nederland ook Post Release Methodology ontwikkelt.
Pre ReleaseYiP voerde onlangs een pilot uit met de organisatie Purpose + en Jong Happy Minds. Dit zijn tweeorganisaties die met Positieve Psychologie werken op het gebied van onderwijs en sport. Het doel van de pilot was om te bepalen of er een behoefte is aan Positieve Psychologie onder jongeren in conflict met de wet. Hoewel de groep deelnemers klein was, toonde een aantal deelnemers interesse in het onderwerp. In plaats van verbaal te reflecteren over de workshops, vertaalde de deelnemers dit in een collage. Elke workshop was een deel van de collage. YiP heeft de uitgang van de pilot verzameld en geïntegreerd in de bestaande COPOSO methodologie, om bewuster te werken vanuit de waarden positiviteit, opbloeien en betekenis geving.YiP storytelling workshops gebruikt zelfreflectie en communicatie als de focus punten. Verhalen vertellen is een van de oudste tradities van de wereld. Voordat de mensheid kon schrijven, waren mondelinge overleveringen het belangrijkste middel waarmee informatie werd gedeeld. Informatie over waar voedsel of water te vinden is, kon een verschil maken tussen leven of dood. Hoewel de manieren om informatie te krijgen drastisch is veranderd, nemen verhalen nog steeds een zeer belangrijke plaats in. Het is een manier om meer over jezelf te leren, iemand anders je te laten kennen en om betekenis te vinden in je leven. Voor jongeren in conflict met de wet is het vertellenvan verhalen van groot belang. Het is ten eerste een manier om erachter te komen waarom hun leven zo gelopen is, om betekenis te vinden in de gebeurtenissen. Ten tweede, misschien wel het belangrijkste, is de vraag hoe je je verhaal in kunt zetten als een les voor anderen. We oefenen met het vertellen van bestaande verhalen, het delen van verhalen over de drie belangrijkste gebeurtenissen uit je persoonlijke leven, en we oefenen het verhalen vertellen over je eigen toekomst.
Post Release
Parallel aan de implementatie van de nieuwe cursussen, heeft YiP Nederland ook een Post- Release Methodologie ontwikkeld. Het basisontwerp van deze methodologie werd gestructureerd binnen 7 co-creatie sessies met ervaren stakeholders op het gebied van begeleiding van jongeren in conflict met de wet.
De uitkomsten van deze sessies en een intern onderzoek zijn samen gekomen in een General Post release Manual, een Mentor Post Release Manual en een strategisch verslag over de positie van YiP NL op dit gebied. Momenteel zijn we nieuwe deelnemers in de jeugd gevangenissen aan het werven en ook nieuwe vrijwillige mentoren. Op dit moment zijn we succesvol in het begeleiden van vijf Post Release jongeren, ieder gekoppelt aan een mentor. De nieuwe post Release coördinator werkt aan een uitbreiding van het programma, met nog meer jongeren en mentoren aan het eind van dit jaar.

 
© YiP International 2015 Design by Smel