Menu

Behind-the-scenes: Youthlab & VOM

10 oktober 2020
Hoe gaat de de vrijheidsontneming van jongeren er in de toekomst uit zien? Op die grote vraag richt de speciale werkgroep Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zich. Het Youthlab nam de online bijeenkomst van het VOM een dag over, zodat leden van het kernteam zich beter kunnen aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Het kantoor van YiP veranderde in een ware studio, met verschillende break-out rooms.Wat zijn we trots dat de ervaringsdeskundige jongeren van het Youthlab in zo korte tijd hun verhaal online konden vertellen.In de break-out rooms interviewden de kernteamleden de jongens over drie thema’s: hun ervaringen bij de binnenkomst in Justitiële Jeugdinrichtingen, hoe zij het leef- en leerklimaat binnen hebben ervaren en hoe het voor hen was om weer vrij te komen. In een open gesprek vroegen de professionals aan de jongeren: ‘Wat dacht je toen je voor het eerst de JJI in liep? Wat waren de eerste dingen die je zag? Wat heeft jou het meest geholpen binnen? En wat zijn de grootste uitdagingen nu je buiten bent?’.

Een goed gesprek voeren doen we het liefst in het echt, maar hoe dan ook zijn we dankbaar voor de online mogelijkheden om een bijzondere ontmoeting als deze toch te kunnen faciliteren.

 
© YiP International 2015 Design by Smel