Menu

Deelname aan mentorprogramma in Nederland neemt toe

21 december 2016
Ook ons mentor programma vlak voor en na vrijlating is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Onze post-release coördinator Rivelino Rigters heeft het ontzettend druk gehad: met meer dan 50 intakes met vrijwillige mentoren, 25 aanmeldingen van nieuwe mentees (jongeren die een mentor willen), meerdere trainingsdagen en verdiepingsbijeenkomsten en tenminste 17 succesvolle nieuwe matches (koppeling van vrijwillige mentor met een jongere) kunnen we met trots zeggen dat het post-release programma in 2016 naar een hoger niveau is getild.

Hoe de begeleiding van de jongeren tijdens en na detentie er precies uitziet, verschilt per geval en is afhankelijk van de behoefte van de jongere. We zijn erg blij in het werken met een gevarieerde groep van enthousiaste en toegewijde vrijwillige mentoren die allemaal iets anders te bieden hebben. De ene mentor heeft een sportachtergrond die hij kan inzetten in zijn contact met de jongere, de andere focust juist meer op het toewerken naar scholing of werk. Ook enkele van onze workshop docenten uit het pre-release programa zijn mentor geworden van jongeren en zetten hun creatieve vakkennis in bij de begeleiding van hun mentee. Hier komen waardevolle trajecten uit voort, zoals dat van een mentor die haar mentee hielp bij de voorbereiding van een presentatie die hij moest geven voor medewerkers van de jeugdgevangenis en zijn eigen familie. Samen maakten ze een video, ter ondersteuning van zijn presentatie en na afloop was er ruimte om deze met zijn familie na te bespreken. Ondersteuning bieden bij de presentatie was een heel concrete manier om de band tussen mentor en mentee te versterken, wederzijds vertrouwen te creëren en heeft bovendien tot een prachtig resultaat en een positieve ervaring geleid.

 
© YiP International 2015 Design by Smel