Menu

Eerste 10 deelnemers YiPmade Academy Malawi ronden opleiding succesvol af

21 december 2016
Honderden jongeren uit Mbyanzi, Mzuzu en Kachere prison hebben deelgenomen aan de COPOSO activiteiten in het voorjaar van 2016. Ook zijn er veel jongeren begeleid na vrijlating en zijn er beleidsdialogen gevoerd met parlementsleden. De dialoog heeft o.a. geresulteerd in de verstrekking van meer voedsel aan de jeugdgevangenissen. In juli is het CIDTP programma officieel ten einde gekomen en is er 2,5 jaar keihard gewerkt aan het verbeteren van de rechten van kinderen in detentie.

In januari 2016 is de YiPmade Academy geopend in Malawi. Joep van Lieshout bezocht hiervoor samen met Noa en Esther de Academy. Inmiddels hebben 10 deelnemers aan de YiPmade Academy hun opleiding succesvol afgerond. Onderdeel van de opleiding was de vervaardiging van 250 exemplaren van de Freedom Lamp. Alle deelnemers hebben een gereedschapskist gekregen zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen gaan als metaalbewerkers.

Ondertussen zijn onze partners in Malawi druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar.  Het is onze wens om de YiPmade Academy flink uit te breiden met meer instroom en een grotere werkplaats.

 
© YiP International 2015 Design by Smel