Menu

EU Youthlab slotconferentie op 8 juni in Brussel

6 april 2022
Het EU Youthlab project - een samenwerking tussen Young in Prison (YiP), Defence for Children (DCI) België, DCI Italië en de Universiteit van Amsterdam - loopt tot juli 2022 en is nu in de laatste fase beland. 

Sinds de start van het project zijn er over drie verschillende landen 282 professionals en 32 jongeren bereikt. Daarnaast is er een mini documentaire 'Exchanging Perspectives' gemaakt over de ervaringen van de jonge ervaringsdeskundigen in het trainen van professionals. Deze wordt, samen met alle resultaten van het project, op 8 juni gepresenteerd tijdens een slotconferentie in Brussel. Bekijk nu de trailer! 


Image title

TERUGBLIKKEN: Updates van partners

België
DCI België organiseert momenteel de laatste trainingen van het project. Naast jeugdadvocaten en magistraten verwelkomde het team in oktober een groep maatschappelijk werkers van de jeugdbescherming, voor het bespreken van de uitdagingen rond het opbouwen van een vertrouwensrelatie met jongeren in detentie. Naast deze groepen werden de Youthlab jongeren door de General Administration of Youth Welfare gevraagd om een training op maat te krijgen. De jongeren zullen voor het eerst de medewerkers van de administratie ontmoeten en zijn enthousiast om hun ervaringen met de jeugdzorg te delen.

Verder werkt het team samen met het Youth Forum aan het lanceren van een groot onderzoek. Dit initiatief brengt de ervaringen en perspectieven van 1000 jongeren over het jeugdstrafrecht in België bijeen. De leden van Youthlab hebben waardevolle input geleverd bij het bepalen van de thema's en vraagstukken die in dit onderzoek aan de orde komen.

“What really makes a difference are the eyes, not just the words.” (Professional uit Italië)

Italië
In oktober 2021 heeft DCI Italië twee online trainingsbijeenkomsten gehouden voor justitiële professionals waaronder advocaten en officieren van justitie. Alle betrokkenen hebben de wens geuit om de aanwezigheid van ervaringsdeskundige jongeren permanent voort te zetten. Niet alleen bij de opleidingen van professionals maar ook als mentoren bij strafrechtelijke procedures. Het team voert drie trainingssessies uit in Italië, waarvan een sessie van drie uur in Genua op 22 februari, met een afsluitend buffet.

“In daily life, we run after deadlines. It is fundamental to take a break, reflect and confront the beneficiaries of our interventions: youth who are protagonists and have so much to teach us!” (Professional uit Italië)

Young in Prison
In oktober organiseerden we een online Learning Event om het belang en de ervaringen van Youthlab met een breder publiek te delen, met als doel meer organisaties en professionals uit de gesloten (forensische) jeugdzorg te stimuleren om jongeren te betrekken bij besluitvormingsprocessen en trainingen voor professionals. In maart organiseerden we onze laatste sessies met officieren van justitie en reclasseringsambtenaren. Ook hebben onze leden een Youthlab X Rolmodel training gevolgd door recruiter Neill Roelofs van Young Capital en acteur/regisseur Cyriel Guds, binnen het thema 'Toekomstige banen: over solliciteren en jezelf voorstellen'.

Volgende stappen
De resultaten van het project zullen op 8 juni worden gepresenteerd tijdens de slotconferentie van het project in Brussel.

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de 1-daagse conferentie kunnen een e-mail sturen naar info[@]younginprison.org. De belangrijkste doelgroepen voor dit evenement zijn: justitiële opleidingsinstituten; organisaties die werken met (ex-)gedetineerde jongeren; donoren die geïnteresseerd zijn in jeugdvriendelijke rechtsstelsels.

We kijken uit naar de slotconferentie en hopelijk zien we je daar!

Image title


 
© YiP International 2015 Design by Smel