Menu

'Jouw levensloop centraal' - nieuwe interventie van YiP

3 juli 2018
De bewogen levensverhalen van jongeren in detentie zijn vaak niet eenvoudig te vatten. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid selecteerde een voorstel van Young in Prison en de Hogeschool van Leiden om een interventie te ontwikkelen waarin jongeren die bijna vrijkomen hun eigen levensverhaal optekenen. Zodat zij zelf en hun hulpverleners daar wijzer van worden.

'Er wordt vooral over je gepraat - niet met je' 

Jongeren vertellen YiP tijdens creatieve workshops vaak hoe spannend vrijkomen vinden. Ze hebben het gevoel dat nieuwe hulpverleners hun niet goed begrijpen en hen vooral kennen uit het (soms negatieve) dossier. Het maakt jongens wantrouwend en hebben het gevoel dat ‘er heel vaak over je wordt gepraat, maar te weinig met je’.

Daarom schreef Young in Prison in samenwerking met het Lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden een projectvoorstel voor het programma ‘Koers en kansen’ van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. 

De beste versie van jezelf
Vanaf deze zomer begint de ontwikkeling in drie instellingen in Nederland. Het door jongeren opgetekende verhaal vertelt wie zij waren en zijn, wat hun kwetsbaarheden en weerbaarheid op dit moment zijn, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zij vertellen wanneer ze de beste versie zijn van zichzelf. Creatieve docenten van YiP NL, rolmodellen voor de jongeren en professioneel artiesten, helpen hierbij. 

Verbinding en zelfreflectie
Het is de insteek dat dit verhaal wordt toegevoegd aan het dossier van jongeren en voor de hulpverlening en toezicht een belangrijk aangrijpingspunt wordt om verbinding te maken met ‘hun jongere’. 

Daarnaast biedt de workshop ook voor jongeren een moment van reflectie. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar de positieve invloed van (zelf-)reflectie op recidivereductie en herstel. Dat is van extra belang wanneer jongeren bijna vrijkomen. Dan breekt een kritieke fase in hun leven aan die gepaard gaat met spanning en negatieve verwachtingen: pakken zij hun oude leven weer op of slaan ze een nieuwe weg in?

Levensverhaal-expert
In mei organiseerde YiP een training voor YiP mentoren over hoe levensverhalen je kunnen helpen in contact met de jongeren die ze begeleiden. De training werd gegeven door Sheila Adjiembaks die levensverhalen vertellen als methodiek gebruikte in haar PhD onderzoek naar resisters: jongeren die opgroeien met criminaliteit, maar zelf op het rechte pad blijven. Sheila zal ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe interventie van YiP.

 
© YiP International 2015 Design by Smel