Menu

Nieuw project: ex-gedetineerde coaches motiveren gedetineerde jongeren!

24 mei 2017
Het project 'Inzet ervaringsdeskundigen in de JJI' koppelt jongeren in jeugdgevangenissen aan jongvolwassene coaches die ooit zelf gedetineerd waren maar hun leven weer op de rit kregen. Ervaringsdeskundigen en projectorganisaties Young in Prison NL, LOC zeggenschap in zorg, het Jeugdplatform Amsterdam en het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg (Hogeschool Leiden) bedachten een project rond de inzet van 'coaches met ervaring.' Zij kregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het traject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV-JJ) de opdracht om het project uit te voeren.

Pilot in KV Amsterdam en JJI Teylingereind
De voorbereidingen zijn in volle gang, YiP NL heeft twee jongeren geselecteerd uit de eigen programma's en traint hen met acteurs, theather, dialoog- en dillematraining. Eind mei start de inzet van coaches en in het najaar van 2017 worden de eerste resultaten van het project verwacht. De coaches gaan aan de slag in KV Amsterdam en JJI Teylingereind. 

Niet in het verleden blijven hangen
“Een ideale coach is iemand die de situatie van de jongere begrijpt, maar niet te lang naar het verleden blijft kijken. ” Dat stelden twee ex-gedetineerde jongeren tijdens een bijeenkomst van het Ministerie van VenJ over de mogelijke stelselherziening Invulling Vrijheidsbeneming Jeugd (VIV) op 26 september 2016.

De jongeren vertelden over hun ervaring: dat tijdens hun verblijf juist ervaringsdeskundigen hun intrinsieke motivatie hadden aangewakkerd om aan de toekomst te werken. De ervaringsdeskundigen hadden deze twee jongeren geïnspireerd om 'het roer om te gooien'. Met deze woorden in het achterhoofd is het project inmiddels in volle gang.

Deelname vrijwillig
In overleg met de instellingen worden 8 tot 10 jongeren in detentie benaderd voor deelname aan het coachingstraject. Deelname is geheel vrijwillig. Jongeren die meedoen worden gekoppeld aan een coach en als het klikt, wordt besproken hoe het contact wordt ingevuld. Tussendoor wordt het traject gemonitord en -indien nodig- worden verwachtingen tussen jongere en coach bijgesteld. Om te kijken welk effect de coaches hebben, begeleidt het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden het ontwikkelproces en doet actie-onderzoek.

Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
Het project maakt uit van een brede ontwikkeling binnen Justitie. In het kader van VIV-JJ zijn in 2016 een aantal proeftuinen en projecten gestart om antwoord te geven op de vraag ‘hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor jongeren voor, tijdens en na detentie?’ Dit traject loopt tot begin 2018. Zie ook  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/inhoud/verkenning-invulling-vrijheidsbeneming-justitiele-jeugd-viv-jj

 
© YiP International 2015 Design by Smel