Menu

Onderzoek naar impact Youthlab en reclassering

7 juli 2020
Hoe kunnen reclasseringsmedewerkers leren van jonge ervaringsdeskundigen? Om deze vraag te onderzoeken gaat het Youthlab samenwerken met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) en de Reclasseringsacademie.

Met storytelling, audio-dagboeken en surveys brengen onderzoekers in kaart welke communicatieve en empathische skills de reclasseringsmedewerkers leren tijdens een training van de jongeren van het Youthlab. Ook zal er gekeken worden hoe professionals deze overdracht ervaren en wat zij hiervan gebruiken in hun dagelijkse praktijk als reclasseringswerker.

De behandelvaardigheden van professionals zijn essentieel om een sterke relatie met jongeren in detentie tot stand te brengen. Training gericht op het vergroten van empathie en communicatie kan leiden tot een betere werkrelatie, meer motivatie voor gedragsverandering bij jongeren en minder recidive.

Het project zal in oktober dit jaar van start gaan en de resultaten zullen verwerkt worden tot een podcast, wetenschappelijk artikel en factsheet.

Meer weten over het project? Lees hier de officiële bekendmaking van het NWO of hier het persbericht van Erasmus Universiteit Rotterdam.

(English below)
How can probation officers learn from young experience experts? To answer this question, the Youthlab will collaborate with Erasmus University Rotterdam, the Institute for Research into Lifestyles & Addiction (IVO) and the Probation Officer Academy.

With storytelling, audio diaries and surveys, researchers will explore which communicative and empathic skills the probation officers learn during training by the young people of Youthlab. They will also investigate how professionals experience this transfer and what they use in their daily practice as a probation worker.

The treatment skills of professionals are essential in establishing a strong relationship with young people in detention. Training aimed at increasing empathy and communication can lead to a better working relationship, more motivation for behavioral change in young people and less recidivism.

The project will start in October this year and the results will be processed into a podcast, scientific article and fact sheet. 

Want to know more about the project? Read about the programme on the website of NWO here or the (Dutch) press release of the University Erasmus Rotterdam here.

 
© YiP International 2015 Design by Smel