Menu

Post-release doelen voor 2017 bereikt!

22 december 2017
Het was bijzonder om te zien hoe ieder mentortraject anders is, maar overeenkomen in het onderlinge vertrouwen dat ontstaat tussen de jongeren (mentees) en hun mentoren.

Het mentorprogramma is dit jaar geevalueerd door de Hogeschool Leiden. Uit dit onderzoek kwamen verschillende leerzame aanbevelingen naar voren. Het onderzoek heeft aangetoond dat zowel de mentoren als mentees zeer tevreden zijn over hun traject. “Het Post-Release Project mag als succes gezien worden”, aldus Veronique van Miert, onderzoeker Lectoraat Residentiële Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. Het mentorproject draagt volgens van der Miert bij aan het proces van desistance, wat inhoudt dat iemand een bewuste keuze maakt niet meer terug te vallen in zijn oude (criminele) patroon. De yipmentor draagt bij aan het geven van menselijk kapitaal (regelen van praktische zaken) en sociaal kapitaal (sociale steun, er zijn voor de jongere) welke belangrijke componenten vormen van het desistance-proces. Ofwel, deze bijdragen ondersteunen de keuze van de jeugdigen een nieuwe weg in te slaan.

We hebben verschillende leuke trainingen gehad met onze mentoren, waar we leerden over morele dilemma's, gesprekstechnieken en omgang met LVB-jeugdigen. Ook gingen we met elkaar in intervisie om te discussiëren hoe ieder omgaat met lastige en/of nieuwe situaties.

We hopen het komende jaar 40 of meer stevige matches te maken, waarbij we zoveel mogelijk jeugdigen mogen begeleiden met een soepele en positieve terugkomst in de maatschappij.

 
© YiP International 2015 Design by Smel