Menu

Welkom aan twee nieuwe bestuursleden

17 december 2019
In 2019 wijzigde de samenstelling van het bestuur van Stichting Young in Prison. Tot het bestuur traden toe Marinke van Riet, Directeur van het Voice-programma van Oxfam Novib en Hivos en Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en verbonden aan de Bascule Amsterdam, het VUmc en de Rechten Faculteit in Leiden.

Image titleMarinke van Riet en Arne Popma 

Marinke van Riet en Arne Popma zullen YiP helpen in de (inhoudelijke) groeiambities van de komende jaren. Marinke zal de organisatie o.a. ondersteunen in de ontwikkeling en uitvoering van de internationale programma’s van YiP. 

Arne Popma zal de organisatie o.a. ondersteunen in de verdieping en uitbreiding van de methodiek (COPOSO) en adviseren in de ontwikkeling van een workshop-aanbod in de JeugdzorgPlus.

Onze dank gaat uit naar René voor zijn onaflaatbare inspanning om het beste na te streven voor de organisatie. Naast de prettige aanwezigheid van René kon je steevast rekenen op vergaderingen op het scherpst van het snede. Naast zijn rol als bestuurder heeft René in zijn hoedanigheid als management coach de organisatie ook helpen groeien. En heeft hij ook de partners in Zuid Afrika en Suriname jarenlang geholpen door zijn pro-bono coaching.

Het Bestuur van de stichting houdt toezicht op de algemene zaken bij Young in Prison. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en de maatschappelijke doelstelling. De huidige voorzitter van het bestuur is Michiel van Wijk.  

 
© YiP International 2015 Design by Smel