Menu

YiP Internationaal: eindejaarscolumn

19 december 2019
In Albanië en Kosovo werd in november een hoogtepunt bereikt: de docenten van lokale partners zoals Caritas, Q’art en Ortek gingen aan de slag met hun nieuwe skills uit de COPOSO-training, de methodiek van Young in Prison. Ze zijn gestart met het geven van workshops aan jongeren in 2 jeugdgevangenissen. Barbara en Kiran van YiP zijn deze week in Kosovo voor ‘on the job’ coaching en training. 

Image titleDeelnemers van een COPOSO-training van Young in Prison in juli 2019

Ook stortten we ons dit jaar op de vraag hoe we het Youthlab succes in Nederland kunnen delen in andere landen. Dat gaat over op welke wijze de bijdrage en kennis van ervaringsdeskundige jongeren ingezet kan worden voor de verbetering van het systeem. Samen met Defence for Children Italië, Defence for Children België en de Universiteit van Leiden ontwikkelden we een nieuw project dat we indienden bij de EU én werd toegekend!

De komende 2 jaar gaan we met veel enthousiasme samen aan de slag om ook in Belgie en Italie via de participatie van ervaringsdeskundige jongeren en creatieve werkvormen te onderzoeken hoe de bejegening en communicatie vaardigheden van justitie actoren zoals rechters, advocaten en officieren beter kan aansluiten bij de leefwereld van jonge mensen. Meer informatie volgt begin volgend jaar.   

Aan ons eerste bezoek in Tunesië dit jaar komt binnenkort een vervolg. Samen met de internationale organisatie Search for Common Grounds Tunesië zijn we een nieuwe project aan het ontwikkelen voor de ondersteuning van jongeren in contact met de wet in Tunesië. 
Als organisatie hebben we veel tijd en aandacht gestoken in de ontwikkeling van onze nieuwe Theory of Change en doorontwikkeling van de COPOSO pre-release methodiek. Daar zijn we best trots op!

De methodiek is zo ontworpen dat de kennis van Nederlandse en internationale partners er telkens in opgenomen wordt, als een soort levend document dat beter wordt naarmate het meer wordt gedeeld en gebruikt. 

Op 13 november 2019 kon ik aanwezig zijn bij de Children’s Rights Conference van de Raad van Europa. Samen met 300 andere voorvechters van kinderrechten zoomden we in op de gesteldheid van de rechten van kinderen in Europa en daarbuiten. Eerder die maand mocht ik aanwezig zijn in Brussel bij een speciale bijeenkomst van het Justice programma van de EU over nieuwe financieringsmogelijkheden. 

Ik heb heel veel zin om in het nieuwe jaar samen met het Young in Prison team zo veel mogelijk kansen te grijpen om voor nog meer jonge mensen wiens vrijheid is/ was ontnomen van betekenis te  zijn! 

Hartelijke groet! 
 
Raoul Nolen, Directeur Young in Prison 

 
© YiP International 2015 Design by Smel