Menu

YiP Karavaan: 2e editie!

21 november 2014
Het team van trainers en vele vrijwilligers heeft tijdens de YiP Karavaan vijf bezoeken afgelegd aan Forensisch Centrum Teylingereind, Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg en Juvaid Justitiële Jeugdinrichting Veenhuizen, Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker en Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt.
Tijdens de bezoeken reageerden zowel de jongeren als de medewerkers van de justitiële instellingen erg enthousiast. Er werd voltallig en met plezier meegedaan aan onze creatieve en sport activiteiten. Elk JJI bezoek stond dit jaar in het teken van storytelling. Onze trainers hebben hun persoonlijke verhaal ingezet om de jongeren aan te zetten om positieve keuzes te maken. Ook werd er ademloos geluisterd naar de persoonlijke verhalen van ex gedetineerden George en Lazola; deelnemers aan het YiP programma in Malawi respectievelijk Zuid Afrika tijdens hun detentie. Ze hebben het YiP programma in de gevangenis en na vrijlating succesvol doorlopen en fungeren nu als ambassadeur en rolmodel van YiP.
In december 2014 zal het vervolg van het programma in Nederland starten, namelijk  een structureel workshopaanbod in de vijf jeugdgevangenissen. Jongeren krijgen de kans om talenten en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Ook is na een intensieve co-creatie, nu ook het post-release programma van start gegaan. Op dit moment worden 6 jongeren begeleid, van binnen de instelling naar buiten. 

 
© YiP International 2015 Design by Smel