Menu

YiPArt 2015 prachtopbrengst van €99.522!

19 oktober 2015
Heel veel dank aan alle fotografen, kopers en sponsoren die dit jaar hebben bijgedragen aan YiPArt. Dankzij jullie prachtige donaties, mooie aankopen en gulle sponsoring kan Young in Prison haar projecten in jeugdgevangenissen wereldwijd voortzetten, verder ontwikkelen en uitbreiden.

 
© YiP International 2015 Design by Smel