Menu

Youthlab: leren van ex-gedetineerde jongeren

22 december 2017
In 2017 trainden onze Youthlab jongeren bijvoorbeeld jeugdofficieren van Justitie, adviseerden zij de Gemeente Amsterdam en dachten zij mee met de Reclassering Rotterdam over hoe de begeleiding van jongeren na vrijlating beter kan aansluiten op de behoeften van de jongeren. Twee jongeren zijn zelfs opgeleid tot ‘maatje’ van jongeren die momenteel in detentie zitten in KV Amsterdam en JJI Teylingereind. Daarnaast helpt YiP ook jongeren binnen jeugdinstellingen om mee te denken met beleid.

In december evalueerde YiP in opdracht van het Ministerie van Justitie & Veiligheid met vijf jongeren van de langverblijfafdeling van JJI Het Poortje in Veenhuizen de nieuwe plannen over de gevangenis van de toekomst (VIV-JJ). Via workshops storytelling en (improvisatie) theather gaven jongeren hun mening hierover. Het van deze bijeenkomst wordt in januari aan de Minister van Justitie en Veiligheid toegezonden. En het Youthlab groeit voorlopig nog onverminderd door.

Vanaf 2018 zal YiP de jongens van het Youthlab opleiden i.s.m. consultancybureau Berenschot B.V, bovendien zullen ex-gedetineerde jongeren ook rechters gaan trainen en coachen. Van ex-gedetineerde jongeren valt veel te leren. Ook in 2018!

 
© YiP International 2015 Design by Smel