Menu

Youthlab reageert op belangrijk VN-document over jeugdstrafrecht

31 januari 2019
Foto: Malcolm en Mo van het Youthlab tijdens de feedback-sessie op het General Comment over kindderrechten. 

De VN deed eind vorig jaar een wereldwijde oproep voor commentaar op een nieuw en belangrijk document over kinderrechten. De jongeren van het Youthlab van Young in Prison reageerden op hun eigen manier. 

In officiële termen heet zo'n document een General Comment, een soort gebruiksaanwijzing voor hoe je het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) goed in de praktijk brengt. De General Comment waar de VN commentaar op vraagt, gaat in het bijzonder over kinderrechten in het jeugdstrafrecht. De laatste keer dat die werd opgeschreven was in 2007, dit document wordt nu in 2019 officieel ge-update. 

Young in Prison voelde zich aangesproken door de oproep van de VN. En wie kan er beter commentaar geven op een document dat over kinderen en jongeren gaat dan jongeren zelf? Daarom bogen Mo, Bruce, Rochey & Malcolm van het Youthlab zich over het document: wat staat er door hun ogen gelezen? Staan er goede dingen in? Mist er nog iets belangrijks? 

Die opdracht was nog niet niet zo gemakkelijk, want het document is in technische termen opgeschreven. Samen kozen de jongeren een aantal termen die tot hun verbeelding spraken of waar ze graag hun mening of ideeën over kwijt wilden. 

Bijvoorbeeld: Wat betekent de term ‘waardigheid’ precies voor hen? En: waarom is de training en bewustwording van justice professionals zo belangrijk? Ze benadrukten dat het altijd loont om door de ogen van een jongere te leren kijken, en hoe de praktische ervaring vaak verschilt van die uit boeken. 

Maar misschien was de belangrijkste bevinding van het Youthlab wel dat het verdraaid moeilijk is om goed commentaar te geven op zo’n technisch document. Hun belangrijkste advies was dan ook: zorg ervoor dat de tekst makkelijker leesbaar wordt voor jongeren. Anders mis je de cruciale input van jongeren, juist de groep mensen waar het document nu net over gaat. Het Youthlab blijft zoeken naar nieuwe en creatieve manieren waardoor jongeren hun stem kunnen laten horen over beleids- en internationale beslissingen. 

Ben je benieuwd naar het volledige commentaar van het Youthlab? Bekijk onze bijdrage in het Engels via: Youthlab_Comment_GC24.pdf

 
© YiP International 2015 Design by Smel